Služba FlexiTel je pevná telefónna linka pre hlasová volania, ktorá je založená na modernej technológii Voice over IP (VoIP). Pomocou tejto technológie sa hovory prenášajú po Vašom pripojení k internetu.

Na rozdiel od väčšiny služieb telefonovania cez internet, služba FlexiTel používa internet iba na prenos volaní od Vás do našej ústredne a následne je hovor vedený po klasických telefónnych linkách. Preto je kvalita hovoru plne zrovnateľná s kvalitou hovoru pri bežnom telefonovaní a je ovplyvnená iba kvalitou Vašeho pripojenia.


Cenník

Telefónne číslo 

1,20 € / mes.

Volanie do pevnej siete v SR

0,45 € /min.

Volanie do mobilnej siete v SR

0,90 € /min. 

Volanie v  rámci siete FlexiTel

0,90 € /min.