Zaujali Vás naše služby, ale ste klientom inej firmy?

Práve pre Vás máme pripravenú akciu "Prenes si internet k nám". Stačí ak pri podpise zmluvy s viazanosťou na 24 mesiacov predložite platnú zmluvu od iného poskytovateľa. Získate tak internet na prvých 7 mesiacov za 1 €.
Akcia je určená pre domacnosti aj firmy. Nie je možné ju kombinovať s akciou "Nájdi surfera". Na novej aj predloženej zmluve musí byť uvedený rovnaký účastník.

Už ste naším zákazníkom a chceli by ste ušetriť?

Práve pre Vás máme pripravenú akciu "Nájdi surfera". Zapojiť sa do akcie je také jednoduché. Stačí ak doporučíte našu spoločnosť Vašim známym a s ich súhlasom vyplníte priložené tlačivo. Ak doporučený kontakt uzatvorí zmluvu o pripojení, získate spolu s nim internet na 7 mesiacov za 1 €.

Vyplnené tlačivo prineste na jednu z našich predajni:
Chalupkova 8, Brezno, alebo
Hviezdoslavova 26, Závadka nad Hronom.

Akcia je určená pre domacnosti aj firmy. Nie je možné ju kombinovať s akciou "Prenes si internet k nám". Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

Jetnet paušály

Využite niektorý z našich výhodných balíčkov a zabezpečte si vysokokapacitné internetové pripojenie do vašej domácnosti, alebo firmy. Vyberať môžete zo štyroch rýchlostných balíčkov. U každého z paušálov je uvedená maximálna rýchlosť. Dokážeme Vás pripojiť ako po optike, tak i bezdrôtovo. Vždy v čo najkratšom čase a za najlepších možných podmienok.

Jetnet 50

7,98 € / mes.

 • Download 50Mbps
 • Upload 50Mbps
 • Neobmedzený počet dát
 • bez FUP
 • Inštalácia od 9,00€
 • 60 TV staníc k internetu za 2,40€ / mes.

Jetnet 100

8,88 € / mes.

 • Download 100Mbps
 • Upload 100Mbps
 • Neobmedzený počet dát
 • bez FUP
 • Inštalácia od 9,00€
 • 60 TV staníc k internetu za 2,40€ / mes.

Jetnet 150

9,78 € / mes.

 • Download 150Mbps
 • Upload 150Mbps
 • Neobmedzený počet dát
 • bez FUP
 • Inštalácia od 9,00€
 • 60 TV staníc k internetu za 2,40€ / mes.

Fastnet paušály

Ponúkame Vám štyri rôzne varianty štandardného neomedzeného internetového pripojenia s najväčším pokrytím. U každého z paušálov je uvedená maximálna rýchlosť. Záleží len na Vás, ktorý z paušálov si vyberiete.

Fastnet 15

7,98 € / mes.

 • Download 15Mbps
 • Upload 15Mbps
 • Neobmedzený počet dát
 • bez FUP
 • Inštalácia od 9,00€
 • 60 TV staníc k internetu za 2,40€ / mes.

Fastnet 25

8,88 € / mes.

 • Download 25Mbps
 • Upload 25Mbps
 • Neobmedzený počet dát
 • bez FUP
 • Inštalácia od 9,00€
 • 60 TV staníc k internetu za 2,40€ / mes.

Fastnet 35

9,78 € / mes.

 • Download 35Mbps
 • Upload 35Mbps
 • Neobmedzený počet dát
 • bez FUP
 • Inštalácia od 9,00€
 • 60 TV staníc k internetu za 2,40€ / mes.

Ceny za zriadenie, aktiváciu a zapožičanie koncových zariadení

Akciová cena zriadenia pripojenia pri 24 mes. viaz. i
15 €

Akciová cena zriadenia pripojenia pri 12 mes. viaz. i
36 €

Cena za zriadenia pripojenia bez. viaz. i
48 €

Zapožičanie sieťového zariadenia ONT ii

0,96 €/mes.

Zapožičanie sieťového zariadenia Outdoor ONTii

1,92 €/mes.

Zapožičanie sieťového zariadenia STA ii

1,92 €/mes.

i) Zriedenie zahŕňa vybudovanie internetovej zásuvky u zákazníka, práce s tým spojené. Zásuvka sa umiestňuje na chodbe, resp. inom dobre prístupnom mieste. Vždy však na prvej zvislej stene susediacej z vonkajšími priestormi bytu (domu), resp. max. 5m od STA. Nezahŕňa konfiguráciu počítača (sieťoveho prvku), ani nastavenie aktivovaných služieb. Všetky ostatné práce sú spoplatňované podľa aktuálneho cenníka.

ii) Zapožičanie koncového zariadenia zahŕňa, jeho bezplatnú výmenu v prípade závady.


Poznámka

 • Všetky ceny sú uvedené v EUR s DPH. Služba je bez časových a dátových obmedzení a je možné na ňu pripojiť ľubovoľný počet PC.
 • Na používanie internetového paušálu nie sú uplatňované zásady správneho používania služby (FUP).
 • Dlhodobé sťahovanie dát je agregované pomerom 1:8.
 • Zaslaním požiadavky na adresu info@flexicomm.sk máte možnosť zistiť, či právnická alebo fyzická osoba, ktorej názov resp. meno zadáte, spracúva osobné údaje v mene spoločnosti Flexicomm, s.r.o. ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Spoločnosť Flexicomm aktuálne nemá v ponuke produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.
 • Zriedenie zahŕňa pridelenie IP adresy sieťovému rozhraniu. Vytvorenie všetkých služieb spojených s aktiváciou a predvedenie funkčnosti služby technickým pracovníkom na jeho počítači. Nezahŕňa konfiguráciu počítača (sieťoveho prvku), ani nastavenie aktivovaných služieb.
 • Proklamovaná rýchlosť služby Internet je tá rýchlosť, ktorá je uvedená v marketingových materiáloch a cenníku. Proklamovaná rýchlosť je zároveň aj maximálna rýchlosť sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu. Pokiaľ nie je uvedené inak, bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 90% maximálnej rýchlosti, ktorá je dostupná minimálne 90% z času počas každého súvislého 4-hodinového intervalu, a minimálna rýchlosť je vyjadrená ako 40% z maximálnej rýchlosti.
 • Maximálna prenosová rýchlosť je teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť meraná na transportnej vrstve výlučne v sieti Flexicommu. Dosiahnutie tejto rýchlosti Flexicomm koncovým užívateľom negarantuje; tým však nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy. Dosiahnutie uvedených rýchlostí internetového prístupu je možné za bežných prevádzkových podmienok Siete (bez úplných alebo čiastočných výpadkov, vyplývajúcich z vopred nepredvídateľných a náhodných okolností dočasného charakteru mimo kontroly Flexicommu, ako aj plánovaných odstávok Služby internetového prístupu). Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti môžu na čas trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov. Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia koncových zariadení, ich rýchlosťou, kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre Služby vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája, technické parametre zariadení a siete ako aj počet Účastníkov zapojených v danej lokalite; čím viac Účastníkov spolu používa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je bežne dostupná rýchlosť nižšia. Poskytovateľ neposkytuje “špecializované služby” uvedené v článku 3 ods. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120, tieto služby žiadnym spôsobom nereguluje preto Užívateľ môže využiť “špecializované služby” v rámci parametrov jemu poskytovanej Služby prístupu k internetu.